Transparense EPC aláíró

Az Európai Etikai Kódex a garantált energiahatékonyság-alapú szerződésekhez (azaz az EPC-hez) azokat az alapértékeket és alapelveket fogalmazza meg, melyek ma Európában elengedhetetlenek egy sikeres, szakszerű és átlátható EPC projekt előkészítéséhez és végrehajtásához.

Az EPC Etikai Kódex elvek gyűjteménye, mely elsősorban az EPC szolgáltatók elvárható viselkedését határozza meg, de egyúttal egy olyan minőségi mutató, ami a Megrendelőket hivatott tájékoztatni arról, hogy mit várhatnak el egy EPC szolgáltatótól. Ugyanakkor a Megrendelőknek is tartaniuk kell magukat az Etikai Kódexben foglaltakhoz, annak érdekében, hogy egy EPC projekt minden résztvevő elégedettségére szolgáljon.

Az EPC Etikai Kódex egy önkéntes elköteleződést jelent, mely jogilag nem kötelez. Az Etikai Kódex legfontosabb üzenete, hogy az EPC ajánlatok tisztességes üzletei formát jelentenek az energiahatékonysági piacon.

Az 2012/27/EU (EED) Energiahatékonysági Irányelv szerint – „az energiahatékonyság-alapú szerződés a kedvezményezett és az energiahatékonyság-javító intézkedést nyújtó szolgáltató között létrejött olyan szerződéses megállapodás, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt ellenőriznek és nyomon követnek, amelynek keretében az adott intézkedést megvallósító beruházásért (munka, ellátás vagy szolgáltatás) a kifizetés a szerződésben megállapodott szintű energiahatékonyság-javulással vagy más, megállapodás szerinti energiahatékonysági kritériummal (például pénzügyi megtakarítással) összefüggésben történik." Az EPC projektek további szolgáltatásokat is tartalmazhatnak, amelyek az energiahatékonysági szolgáltatáshoz kapcsolódnak.

Jelen dokumentumban, az EPC szolgáltató alatt egy olyan energiahatékonysági vállalatot[1] értünk, amely energiaszolgáltatást[2] biztosít EPC, azaz garantált energiahatékonyság-alapú szerződés keretében. A Megrendelő bármilyen természetes vagy jogi személyt jelenthet, aki számára az EPC szolgáltató energetikai szolgáltatást biztosít EPC formájában.

 

Értékek

Az EPC Etikai Kódex az európai EPC szolgáltatók által fontosnak ítélt olyan értékeket sorolja fel, melyek a garantált energiahatékonyság-alapú szerződést az energiahatékonyság növelésének különleges eszközévé teszik. Az EPC szolgáltatók alábbi értékei az EPC projektekhez szükséges hatékony, átlátható és szakszerű hozzáállását biztosítják:

 

Hatékonyság                az energiamegtakarításban

                                      a gazdaságosságban

                                      a fenntarthatóságban

 

Szakszerűség                hozzáértés

                                      magas minőségű szolgáltatás

                                      egészségügyi és biztonsági megfontolások

                                      szakmai hírnév

                                      megbízhatóság

                                      felelősség

                                      tisztelet

                                      odafigyelés

                                      tárgyilagosság

 

Átláthatóság                integritás

                                      nyitottság

                                      hosszú távú szemléletmód

                                      minden fázis átláthatósága

                                      a projekt minden lépésének és pénzügyi megoldásának átláthatósága

                                      egyértelmű, rendszeres és őszinte kommunikáció[1] Az EED szerint "az energiahatékonysági szolgáltató” az a természetes vagy jogi személy, aki energiahatékonysági szolgáltatásokat nyújt vagy egyéb energiahatékonyság-javító intézkedéseket hajt végre a végső felhasználók létesítményeiben vagy helyiségeiben EPC szerződés keretében". Az EPC szolgáltató az ESCO (azaz Energiahatékonysági Vállalat) egy típusa.

[2] Az EED alapján az "energiahatékonysági szolgáltatás az a fizikai előny, haszon, vagy azon javak, amelyek az energia és az energiahatékony technológia vagy cselekvés kombinációjából származnak; e szolgáltatás magában foglalhatja a szolgáltatás nyújtásához szükséges üzemeltetést, karbantartást és ellenőrzést; e szolgáltatást szerződés alapján nyújtják, és eszolgáltatás rendes körülmények között bizonyítottan az energiahatékonyság igazolható, mérhető vagy felbecsülhető javulásához vagy primerenergia-megtakarításhoz vezet".